Corps van Leerlingen

Bestuur


Het bestuur van een studentenvereniging is een groep studenten die de dagelijkse leiding heeft over de vereniging. Meestal bestaat het bestuur van een studentenvereniging uit een groep van drie à negen studenten.

Het bestuur binnen het CvL bestaat uit de volgende functies:

Voorzitter Steven Woudstra
Secretaris Sharon Rooske
Penningmeester Laurens Wijnsma
Commisaris Intern Paul Overdijk

Voor contact met het huidige bestuur kunt u klikken op deze link.