Corps van Leerlingen

Corpslied


Iedere dinsdag en donderdag om 14:15 beginnen de aanwezigen in de sociëteit, eventueel onder het genot van een alcoholische versnapering, uit volle borst het corpslied. Zin om mee te zingen? Dat Kan! Kom op het genoemde tijdstip langs in ‘De Broederschap’ en doe mee!

Het Corpslied

Wij hebben saam’ een ideaal
Wij van Minerva allemaal
Met ijver te studeren
opdat wij veel presteren
Maar altijd weten wij dan wel:
er is een C.V.L.
er is een C.V.L.

Wij vormen saam’ een broederschap,
In kunst, techniek en zeemanschap.
Waarin wij ons bekwamen,
toch bindt ons iets tezamen.
En altijd weten wij dan wel:
er is een C.V.L.
Lang leve ‘t C.V.L.

Het Wilhelmus

Willhelmus van Nassauwe
ben ik van Duitschen bloed
Den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doet
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onvereerd
Den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd

Mijn lof ende betrouwen
zijt gij o God mijn Heer
Op u zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmermeer
Dat ik toch vroom mag blijven
uw dienaar t’aller stond
De tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt